Fortunas kakeltjänst – ett tryggt och säkert val!

Våtrumsbehörighet
För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla alla högt ställda krav och förväntningar krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.

Behörighet innebär att:
Minst en våtrumsansvarig arbetsledare har gått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs samt kurs 2, entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper. Båda kursernas prov ska vara godkända.

Personal som utför tätskiktsarbeten enligt Branschreglerna har genomgått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs med godkänt prov samt kurs 3, praktisk tillämpning av godkända konstruktioner. Företaget har full behörighet.
Byggkeramikrådets kompletta branschregler för våtrum kan du läsa här på denna länk.

fortunas-behorighet